جلسات

نشست داورزنی با پرسنل فدراسیون در آخرین روز اداری 1401 | ویدئو

700
ادامه مطلب

در مجمع عمومی فدراسیون والیبال در مشهد چه گذشت؟ | ویدئو

267
ادامه مطلب

والیبال در سالی که گذشت … | ویدئو

348
ادامه مطلب

طرح توسعه والیبال بانوان محور همایش تخصصی زن و ورزش | ویدئو

289
ادامه مطلب

از والیبال دفاع کنیم، پای والیبال بایستیم | ویدئو

304
ادامه مطلب

هفت ساعت والیبال، بی رودربایستی | ویدئو

500
ادامه مطلب

صحبت های بهروز عطایی پس از جلسه کمیته فنی تیم های ملی مردان | ویدئو

292
ادامه مطلب

صحبت های رضا مومنی مقدم پس از جلسه کمیته فنی تیم های ملی مردان | ویدئو

213
ادامه مطلب

صحبت های محمد وکیلی پس از جلسه کمیته فنی تیم ملی مردان | ویدئو

458
ادامه مطلب

خلاصه ای از جلسه 6 ساعته بررسی عملکرد تیم های ملی والیبال زنان ایران در سال 1401 | ویدئو

361
ادامه مطلب

صحبت های فریبا محمدیان پس از جلسه کمیته فنی بررسی عملکرد تیم های ملی زنان | ویدئو

230
ادامه مطلب

در نشست هیات رییسه والیبال چه گذشت؟ | ویدئو

638
ادامه مطلب

صحبت های محسن منصوری درباره تاثیر والیبال بر جامعه | ویدئو

411
ادامه مطلب

صحبت های رضا صالحی امیری در جلسه هیات رییسه فدراسیون والیبال | ویدئو

424
ادامه مطلب

گزیده صحبت‌های معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش در مجمع فدراسیون والیبال | ویدئو

382
ادامه مطلب