مسابقات

گفت‌وگو با عظیم جزیده سرمربی شهرداری گنبد، پس از رقابت با سپاهان/ویدیو

69
ادامه مطلب

ارزیابی رحمان محمدی‌راد سرمربی سپاهان، از پیروزی برابر شهرداری گنبد/ویدیو

73
ادامه مطلب

حسینی: شب خاصی در زندگی‌ام بود/ این برد را به همسر و دخترم تقدیم می‌کنم

123
ادامه مطلب

صحبت‌های عارف باقرزاده سرمربی هورسان، پس از رقابت با تیم پیکان/ویدیو

81
ادامه مطلب

ارزیابی مرتضی عهدی سرمربی پیکان، از پیروزی شاگردانش برابر هورسان رامسر/ویدیو

103
ادامه مطلب

گفت‌وگو با علیرضا طلوع‌کیان سرمربی خاتم اردکان، پس از رقابت با شهرداری ارومیه/ویدیو

75
ادامه مطلب

ارزیابی پیمان اکبری سرمربی شهرداری ارومیه، از پیروزی برابر خاتم اردکان/ویدیو

58
ادامه مطلب

گفت‌وگو با مسعود آرمات سرمربی شهرداری قزوین، پس از رقابت با تیم شهداب/ویدیو

76
ادامه مطلب

ارزیابی محمد عمده‌غیاثی سرمربی شهداب، از پیروزی برابر شهرداری قزوین/ویدیو

70
ادامه مطلب

صحبت‌های فیروز تابش‌نژاد سرمربی شهرداری ورامین، پس از رقابت با شهرداری گنبد/ویدیو

92
ادامه مطلب

ارزیابی عظیم جزیده سرمربی شهرداری گنبد، از پیروزی برابر شهرداری ورامین/ویدیو

86
ادامه مطلب

صحبت‌های فرهاد نفرزاده سرمربی آذرباتری، پس از رقابت شاگردانش با خاتم اردکان/ویدیو

90
ادامه مطلب

گفت‌وگو با علیرضا طلوع‌کیان سرمربی خاتم اردکان، پس از پیروزی برابر آذرباتری/ویدیو

54
ادامه مطلب

صحبت‌های عارف باقرزاده سرمربی هورسان، پس از رقابت با تیم لبنیات هراز/ویدیو

79
ادامه مطلب

گفت‌وگو با بهروز عطایی سرمربی تیم لبنیات هراز آمل، پس از پیروزی برابر هورسان/ویدیو

81
ادامه مطلب