قهرمانی نوجوانان جهان | سال 2021 | تهران

بین المللیمرداننوجوانانتهران1400

برنامه گروه A

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
3 نیجریه - هند1400.6.213:00تهران12هزار نفری آزادی
7 ایران - گواتمالا1400.6.219:00تهران12هزار نفری آزادی
11 لهستان - نیجریه1400.6.313:00تهران12هزار نفری آزادی
15 ایران - هند1400.6.319:00تهران12هزار نفری آزادی
19 نیجریه - گواتمالا1400.6.413:00تهران12هزار نفری آزادی
23 لهستان - هند1400.6.419:00تهران12هزار نفری آزادی
27 گواتمالا - هند1400.6.513:00تهران12هزار نفری آزادی
31 ایران - لهستان1400.6.519:00تهران12هزار نفری آزادی
35 گواتمالا - لهستان1400.6.613:00تهران12هزار نفری آزادی
39 ایران - نیجریه1400.6.619:00تهران12هزار نفری آزادی

نتایج گروه A

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
31400.6.2نیجریه - هند1 - 387 - 99
71400.6.2ایران - گواتمالا3 - 075 - 0
111400.6.3لهستان - نیجریه3 - 075 - 42
151400.6.3ایران - هند3 - 075 - 59
191400.6.4نیجریه - گواتمالا3 - 075 - 0
231400.6.4لهستان - هند3 - 075 - 47
271400.6.5گواتمالا - هند0 - 30 - 75
311400.6.5ایران - لهستان0 - 361 - 75
351400.6.6گواتمالا - لهستان0 - 30 - 75
391400.6.6ایران - نیجریه3 - 075 - 51

رده بندی گروه A

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1لهستان
404
12
120MAX
2ایران
314
9
933.00
3هند
224
6
670.85
4نیجریه
134
3
490.44
5گواتمالا
044
0
0120.00

برنامه گروه B

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 جمهوری چک - کلمبیا1400.6.210:00تهران12هزار نفری آزادی
5 ایتالیا - برزیل1400.6.216:00تهران12هزار نفری آزادی
9 برزیل - بلاروس1400.6.310:00تهران12هزار نفری آزادی
13 ایتالیا - جمهوری چک1400.6.316:00تهران12هزار نفری آزادی
17 ایتالیا - بلاروس1400.6.410:00تهران12هزار نفری آزادی
21 برزیل - کلمبیا1400.6.416:00تهران12هزار نفری آزادی
25 ایتالیا - کلمبیا1400.6.510:00تهران12هزار نفری آزادی
29 جمهوری چک - بلاروس1400.6.516:00تهران12هزار نفری آزادی
33 برزیل - جمهوری چک1400.6.610:00تهران12هزار نفری آزادی
37 کلمبیا - بلاروس1400.6.616:00تهران12هزار نفری آزادی

نتایج گروه B

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11400.6.2جمهوری چک - کلمبیا3 - 1100 - 93
51400.6.2ایتالیا - برزیل3 - 077 - 67
91400.6.3برزیل - بلاروس3 - 075 - 57
131400.6.3ایتالیا - جمهوری چک3 - 079 - 61
171400.6.4ایتالیا - بلاروس3 - 075 - 54
211400.6.4برزیل - کلمبیا3 - 1103 - 77
251400.6.5ایتالیا - کلمبیا3 - 075 - 51
291400.6.5جمهوری چک - بلاروس3 - 075 - 55
331400.6.6برزیل - جمهوری چک3 - 2105 - 97

رده بندی گروه B

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ایتالیا
404
12
120MAX
2برزیل
314
8
961.50
3جمهوری چک
224
7
871.14
4کلمبیا
033
0
290.22
5بلاروس
033
0
090.00

برنامه گروه C

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
2 تایلند - بلغارستان1400.6.210:00تهرانفدراسیون والیبال
8 روسیه - بلژیک1400.6.219:00تهرانفدراسیون والیبال
12 بلغارستان - روسیه1400.6.313:00تهرانفدراسیون والیبال
14 تایلند - کامرون1400.6.316:00تهرانفدراسیون والیبال
18 روسیه - کامرون1400.6.410:00تهرانفدراسیون والیبال
20 بلژیک - بلغارستان1400.6.413:00تهرانفدراسیون والیبال
28 کامرون - بلژیک1400.6.513:00تهرانفدراسیون والیبال
30 روسیه - تایلند1400.6.516:00تهرانفدراسیون والیبال
34 تایلند - بلژیک1400.6.610:00تهرانفدراسیون والیبال
38 کامرون - بلغارستان1400.6.616:00تهرانفدراسیون والیبال

نتایج گروه C

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
21400.6.2تایلند - بلغارستان0 - 362 - 75
81400.6.2روسیه - بلژیک3 - 1107 - 99
121400.6.3بلغارستان - روسیه1 - 399 - 103
141400.6.3تایلند - کامرون3 - 197 - 79
181400.6.4روسیه - کامرون3 - 076 - 60
201400.6.4بلژیک - بلغارستان0 - 362 - 82
281400.6.5کامرون - بلژیک0 - 357 - 75
301400.6.5روسیه - تایلند3 - 075 - 61
341400.6.6تایلند - بلژیک1 - 392 - 102
381400.6.6کامرون - بلغارستان0 - 356 - 75

رده بندی گروه C

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1روسیه
404
12
1226.00
2بلغارستان
314
9
1033.33
3بلژیک
224
6
771.00
4تایلند
134
3
4100.40
5کامرون
044
0
1120.08

برنامه گروه D

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
4 مصر - آرژانتین1400.6.213:00تهرانفدراسیون والیبال
6 آلمان - کوبا1400.6.216:00تهرانفدراسیون والیبال
10 آرژانتین - آلمان1400.6.310:00تهرانفدراسیون والیبال

نتایج گروه D

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
41400.6.2مصر - آرژانتین0 - 348 - 75
61400.6.2آلمان - کوبا3 - 075 - 56
101400.6.3آرژانتین - آلمان3 - 194 - 92

رده بندی گروه D

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1آرژانتین
202
6
616.00
2آلمان
112
3
431.33
3کوبا
011
0
030.00
4مصر
011
0
030.00

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1آرژانتین
2آلمان
3ایتالیا
4ایران
5برزیل
6بلاروس
7بلژیک
8بلغارستان
9تایلند
10جمهوری چک
11دومینیکن
12روسیه
13کامرون
14کلمبیا
15کوبا
16گواتمالا
17لهستان
18مصر
19نیجریه
20هند

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

رده‌بندی نهایی