بازی‌های المپیک | توکیو۲۰۲۰

بین المللیمردانبزرگسالژاپن۱۴۰۰

برنامه A

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 ایتالیا - کانادا1400-5-24:30توکیوآریاکه
4 ژاپن - ونزوئلا1400-5-211:55توکیوآریاکه
5 لهستان - ایران1400-5-215:10توکیوآریاکه
7 ایران - ونزوئلا1400-5-44:30توکیوآریاکه
9 لهستان - ایتالیا1400-5-49:50توکیوآریاکه
11 ژاپن - کانادا1400-5-415:10توکیوآریاکه
13 کانادا - ایران1400-5-64:30توکیوآریاکه
16 لهستان - ونزوئلا1400-5-611:55توکیوآریاکه
17 ژاپن - ایتالیا1400-5-615:10توکیوآریاکه
19 کانادا - ونزوئلا1400-5-84:30توکیوآریاکه
21 ژاپن - لهستان1400-5-89:50توکیوآریاکه
23 ایتالیا - ایران1400-5-815:10توکیوآریاکه
25 لهستان - کانادا1400-5-104:30توکیوآریاکه
28 ایتالیا - ونزوئلا1400-5-1011:55توکیوآریاکه
29 ژاپن - ایران1400-5-1015:10توکیوآریاکه

نتایج A

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11400-5-2ایتالیا - کانادا3 - 2109 - 103
41400-5-2ژاپن - ونزوئلا3 - 075 - 56
51400-5-2لهستان - ایران2 - 3115 - 113
71400-5-4ایران - ونزوئلا3 - 075 - 55
91400-5-4لهستان - ایتالیا3 - 076 - 64
111400-5-4ژاپن - کانادا3 - 198 - 91
131400-5-6کانادا - ایران3 - 075 - 58
161400-5-6لهستان - ونزوئلا3 - 193 - 69
171400-5-6ژاپن - ایتالیا1 - 383 - 98
191400-5-8کانادا - ونزوئلا3 - 075 - 47
211400-5-8ژاپن - لهستان0 - 367 - 76
231400-5-8ایتالیا - ایران3 - 1101 - 95

رده بندی A

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1لهستان
314
10
1142.75
2ایتالیا
314
8
971.28
3کانادا
224
7
961.50
4ژاپن
224
6
771.00
5ایران
224
5
780.87
6ونزوئلا
044
0
1120.08

برنامه B

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
2 برزیل - تونس1400-5-26:35توکیوآریاکه
3 روسیه - آرژانتین1400-5-29:50توکیوآریاکه
6 آمریکا - فرانسه1400-5-217:15توکیوآریاکه
8 آمریکا - روسیه1400-5-46:35توکیوآریاکه
10 فرانسه - تونس1400-5-411:55توکیوآریاکه
12 برزیل - آرژانتین1400-5-417:15توکیوآریاکه
14 آمریکا - تونس1400-5-66:35توکیوآریاکه
15 آرژانتین - فرانسه1400-5-69:50توکیوآریاکه
18 برزیل - روسیه1400-5-617:15توکیوآریاکه
20 برزیل - آمریکا1400-5-86:35توکیوآریاکه
22 آرژانتین - تونس1400-5-811:55توکیوآریاکه
24 روسیه - فرانسه1400-5-817:15توکیوآریاکه
26 برزیل - فرانسه1400-5-106:35توکیوآریاکه
27 روسیه - تونس1400-5-109:50توکیوآریاکه
30 آمریکا - آرژانتین1400-5-1017:15توکیوآریاکه

نتایج B

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
21400-5-2برزیل - تونس3 - 075 - 57
31400-5-2روسیه - آرژانتین3 - 196 - 86
61400-5-2آمریکا - فرانسه3 - 075 - 58
81400-5-4آمریکا - روسیه1 - 396 - 98
101400-5-4فرانسه - تونس3 - 075 - 53
121400-5-4برزیل - آرژانتین3 - 2106 - 101
141400-5-6آمریکا - تونس3 - 198 - 76
151400-5-6آرژانتین - فرانسه3 - 2103 - 100
181400-5-6برزیل - روسیه0 - 362 - 75
201400-5-8برزیل - آمریکا3 - 1105 - 96
221400-5-8آرژانتین - تونس3 - 2111 - 95

رده بندی B

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1روسیه
303
9
924.50
2برزیل
314
8
961.50
3آمریکا
224
6
871.14
4آرژانتین
224
5
9100.90
5فرانسه
123
4
560.83
6تونس
044
1
3120.25

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1آرژانتین
2آمریکا
3ایتالیا
4ایران
5برزیل
6تونس
7روسیه
8ژاپن
9فرانسه
10کانادا
11لهستان
12ونزوئلا

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط