مسابقات والیبال لیگ جهانی 2016/1395

بین المللیمردانبزرگسالسراسر دنیا2016

برنامه مقدماتی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 برزیل - ایران1395/03/2721:40ریودوژانیروکاریوسا
2 آرژانتین - آمریکا1395/03/2800:45ریودوژانیروکاریوسا
3 فرانسه - ایتالیا1395/03/2812:40سیدنیالمپیک پارک
4 استرالیا - بلژیک1395/03/2815:10سیدنیالمپیک پارک
5 بلغارستان - لهستان1395/03/2819:10کالینینگراددی اس یانتارنی
6 برزیل - آرژانتین1395/03/2821:40ریودوژانیروکاریوسا
7 روسیه - صربستان1395/03/2821:40کالینینگراددی اس یانتارنی
8 آمریکا - ایران1395/03/2900:45ریودوژانیروکاریوسا
9 بلژیک - ایتالیا1395/03/2912:10سیدنیالمپیک پارک
10 استرالیا - فرانسه1395/03/2914:40سیدنیالمپیک پارک
11 بلغارستان - صربستان1395/03/2919:10کالینینگراددی اس یانتارنی
12 روسیه - لهستان1395/03/2921:40کالینینگراددی اس یانتارنی
13 ایران - آرژانتین1395/03/3004:00ریودوژانیروکاریوسا
14 برزیل - آمریکا1395/03/3007:40ریودوژانیروکاریوسا
15 بلژیک - فرانسه1395/03/3007:10سیدنیالمپیک پارک
16 استرالیا - ایتالیا1395/03/3009:40سیدنیالمپیک پارک
17 صربستان - لهستان1395/03/3019:10کالینینگراددی اس یانتارنی
18 روسیه - بلغارستان1395/03/3021:40کالینینگراددی اس یانتارنی
19 ایران - بلغارستان1395/04/0318:30نوی ساداس پی سی ولیودینا
20 برزیل - صربستان1395/04/0321:30نوی ساداس پی سی ولیودینا
21 برزیل - ایران1395/04/0418:30نوی ساداس پی سی ولیودینا
22 بلژیک - آمریکا1395/04/0419:30سیدنیالمپیک پارک
23 روسیه - فرانسه1394/04/0419:40لودزتی بی سی
24 صربستان - بلغارستان1395/04/0421:30نوی ساداس پی سی ولیودینا
25 استرالیا - ایتالیا1395/04/0422:30رمپالالوتوماتیکا
26 لهستان - آرژانتین1394/04/0422:40لودزتی بی سی
27 بلغارستان - برزیل1395/04/0518:30نوی ساداس پی سی ولیودینا
28 آمریکا - استرالیا1395/04/0519:30سیدنیالمپیک پارک
29 فرانسه - آرژانتین1394/04/0519:40لودزتی بی سی
30 ایران - صربستان1395/04/0521:30نوی ساداس پی سی ولیودینا
31 ایتالیا - بلژیک1395/04/0522:30رمپالالوتوماتیکا
32 لهستان - روسیه1394/04/0522:40لودزتی بی سی
33 استرالیا - بلژیک1395/04/0618:00سیدنیالمپیک پارک
34 آرژانتین - روسیه1394/04/0619:40لودزتی بی سی
35 آمریکا - ایتالیا1395/04/0621:00رمپالالوتوماتیکا
36 لهستان - فرانسه1394/04/0622:40لودزتی بی سی
37 برزیل - لهستان1395/04/1117:30ساندیپالا دیسپوق ژان وی
38 ایتالیا - آرژانتین1395/04/1118:00تهران12 هزار نفری آزادی
39 فرانسه - بلژیک1395/04/1120:30ساندیپالا دیسپوق ژان وی
40 ایران - صربستان1395/04/1121:00تهران12 هزار نفری آزادی
41 استرالیا - روسیه1395/04/1103:00دالاسکی بیلی هاتچسن
42 آمریکا - بلغارستان1395/04/1105:00دالاسکی بیلی هاتچسن
43 برزیل - بلژیک1395/04/1217:30ساندیپالا دیسپوق ژان وی
44 صربستان - آرژانتین1395/04/1218:00تهران12 هزار نفری آزادی
45 فرانسه - لهستان1395/04/1220:30ساندیپالا دیسپوق ژان وی
46 ایران - ایتالیا1395/04/1221:00تهران12 هزار نفری آزادی
47 بلغارستان - روسیه1395/04/1303:00دالاسکی بیلی هاتچسن
48 آمریکا - استرالیا1395/04/1305:00دالاسکی بیلی هاتچسن
49 بلژیک - لهستان1395/04/1317:30ساندیپالا دیسپوق ژان وی
50 ایتالیا - صربستان1395/04/1318:00تهران12 هزار نفری آزادی
51 فرانسه - برزیل1395/04/1320:30ساندیپالا دیسپوق ژان وی
52 ایران - آرژانتین1395/04/1321:00سیدنیالمپیک پارک
53 آمریکا - روسیه1395/04/1322:10دالاسکی بیلی هاتچسن
54 بلغارستان - استرالیا1395/04/1400:30دالاسکی بیلی هاتچسن

نتایج مقدماتی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/03/27برزیل - ایران3 - 078 - 61
21395/03/28آرژانتین - آمریکا1 - 394 - 98
31395/03/28فرانسه - ایتالیا3 - 075 - 63
41395/03/28استرالیا - بلژیک0 - 367 - 79
51395/03/28بلغارستان - لهستان1 - 381 - 94
61395/03/28برزیل - آرژانتین3 - 076 - 58
71395/03/28روسیه - صربستان0 - 371 - 84
81395/03/29آمریکا - ایران3 - 1101 - 87
91395/03/29بلژیک - ایتالیا0 - 359 - 75
101395/03/29استرالیا - فرانسه0 - 353 - 75
111395/03/29بلغارستان - صربستان0 - 369 - 80
121395/03/29روسیه - لهستان3 - 075 - 63
131395/03/30ایران - آرژانتین3 - 299 - 103
141395/03/30برزیل - آمریکا3 - 197 - 81
151395/03/30بلژیک - فرانسه3 - 2100 - 104
161395/03/30استرالیا - ایتالیا0 - 366 - 75
171395/03/30صربستان - لهستان3 - 075 - 63
181395/03/30روسیه - بلغارستان3 - 195 - 82
191395/04/03ایران - بلغارستان3 - 193 - 88
201395/04/03برزیل - صربستان1 - 383 - 94
211395/04/04برزیل - ایران3 - 199 - 77
221395/04/04بلژیک - آمریکا2 - 3101 - 103
231394/04/04روسیه - فرانسه0 - 376 - 86
241395/04/04صربستان - بلغارستان3 - 196 - 85
251395/04/04استرالیا - ایتالیا0 - 359 - 79
261394/04/04لهستان - آرژانتین3 - 1118 - 113
271395/04/05بلغارستان - برزیل0 - 347 - 75
281395/04/05آمریکا - استرالیا3 - 195 - 85
291394/04/05فرانسه - آرژانتین2 - 3109 - 109
301395/04/05ایران - صربستان1 - 384 - 99
311395/04/05ایتالیا - بلژیک3 - 081 - 66
321394/04/05لهستان - روسیه1 - 377 - 95
331395/04/06استرالیا - بلژیک0 - 360 - 75
341394/04/06آرژانتین - روسیه3 - 078 - 64
351395/04/06آمریکا - ایتالیا3 - 075 - 68
361394/04/06لهستان - فرانسه0 - 377 - 86
371395/04/11برزیل - لهستان3 - 080 - 65
381395/04/11ایتالیا - آرژانتین3 - 197 - 85
391395/04/11فرانسه - بلژیک3 - 078 - 65
401395/04/11ایران - صربستان3 - 2106 - 109
411395/04/11استرالیا - روسیه0 - 355 - 76
421395/04/11آمریکا - بلغارستان3 - 1100 - 92
431395/04/12برزیل - بلژیک3 - 2107 - 107
441395/04/12صربستان - آرژانتین0 - 365 - 75
451395/04/12فرانسه - لهستان3 - 1102 - 94
461395/04/12ایران - ایتالیا0 - 361 - 75
471395/04/13بلغارستان - روسیه0 - 352 - 75
481395/04/13آمریکا - استرالیا3 - 076 - 53
491395/04/13بلژیک - لهستان2 - 3108 - 104
501395/04/13ایتالیا - صربستان2 - 3102 - 108
511395/04/13فرانسه - برزیل1 - 391 - 98
521395/04/13ایران - آرژانتین3 - 2109 - 109
531395/04/13آمریکا - روسیه3 - 085 - 71
541395/04/14بلغارستان - استرالیا3 - 2110 - 102

رده بندی مقدماتی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1برزیل
819
23
2583.12
2آمریکا
819
23
2592.77
3صربستان
729
21
23112.09
4فرانسه
639
20
23102.29
5ایتالیا
639
19
20102.00
6روسیه
549
15
15141.07
7ایران
459
9
15220.68
8بلژیک
369
11
15200.75
9آرژانتین
369
10
16200.80
10لهستان
369
8
11220.50
11بلغارستان
189
2
8260.30
12استرالیا
099
1
3270.11

برنامه نهایی - گروه 1

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 لهستان - فرانسه1395/04/2316:00کراکفتاورن
2 لهستان - صربستان1395/04/2416:00کراکفتاورن
3 صربستان - فرانسه1395/04/2511:00کراکفتاورن

نتایج نهایی - گروه 1

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/04/23لهستان - فرانسه3 - 2106 - 105
21395/04/24لهستان - صربستان1 - 386 - 93
31395/04/25صربستان - فرانسه2 - 3102 - 108

رده بندی نهایی - گروه 1

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1صربستان
112
4
541.25
2فرانسه
112
3
551.00
3لهستان
112
2
450.80

برنامه نهایی - گروه 2

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 برزیل - ایتالیا1395/04/2311:00کراکفتاورن
2 آمریکا - ایتالیا1395/04/2411:00کراکفتاورن
3 برزیل - آمریکا1395/04/2514:00کراکفتاورن

نتایج نهایی - گروه 2

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/04/23برزیل - ایتالیا3 - 075 - 57
21395/04/24آمریکا - ایتالیا1 - 396 - 103
31395/04/25برزیل - آمریکا3 - 2113 - 110

رده بندی نهایی - گروه 2

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1برزیل
202
5
623.00
2ایتالیا
112
3
340.75
3آمریکا
022
1
360.50

برنامه نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 صربستان - ایتالیا1395/04/2611:00کراکفتاورن
2 فرانسه - برزیل1395/04/2614:00کراکفتاورن
3 ایتالیا - فرانسه1395/04/2711:00کراکفتاورن
4 صربستان - برزیل1395/04/2723:00کراکفتاورن

نتایج نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/04/26صربستان - ایتالیا3 - 2106 - 105
21395/04/26فرانسه - برزیل1 - 398 - 109
31395/04/27ایتالیا - فرانسه0 - 364 - 75
41395/04/27صربستان - برزیل3 - 075 - 65

رده بندی نهایی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1صربستان
202
5
623.00
2فرانسه
112
3
431.33
3برزیل
112
3
340.75
4ایتالیا
022
1
260.33

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

رده بندی نهایی