مسابقات والیبال انتخابی المپیک – ژاپن 2016

بین المللیمردانبزرگسالژاپن2016

برنامه دوره ای

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 ایران - استرالیا1395/03/0805:40توکیومترو پولیتن
2 چین - فرانسه1395/03/0808:25توکیومترو پولیتن
3 لهستان - کانادا1395/03/0811:10توکیومترو پولیتن
4 ژاپن - ونزوئلا1395/03/0814:50توکیومترو پولیتن
5 کانادا - ایران1395/03/0905:40توکیومترو پولیتن
6 ونزوئلا - استرالیا1395/03/0908:25توکیومترو پولیتن
7 فرانسه - لهستان1395/03/0911:10توکیومترو پولیتن
8 ژاپن - چین1395/03/0914:45توکیومترو پولیتن
9 استرالیا - کانادا1395/03/1105:40توکیومترو پولیتن
10 چین - ونزوئلا1395/03/1108:25توکیومترو پولیتن
11 ایران - فرانسه1395/03/1111:10توکیومترو پولیتن
12 لهستان - ژاپن1395/03/1114:40توکیومترو پولیتن
13 ونزوئلا - کانادا1395/03/1205:40توکیومترو پولیتن
14 فرانسه - استرالیا1395/03/1208:25توکیومترو پولیتن
15 چین - لهستان1395/03/1211:10توکیومترو پولیتن
16 ژاپن - ایران1395/03/1214:35توکیومترو پولیتن
17 کانادا - فرانسه1395/03/1305:40توکیومترو پولیتن
18 ایران - چین1395/03/1308:25توکیومترو پولیتن
19 لهستان - ونزوئلا1395/03/1311:10توکیومترو پولیتن
20 استرالیا - ژاپن1395/03/1314:40توکیومترو پولیتن
21 چین - استرالیا1395/03/1505:40توکیومترو پولیتن
22 ونزوئلا - فرانسه1395/03/1508:25توکیومترو پولیتن
23 لهستان - ایران1395/03/1511:10توکیومترو پولیتن
24 ژاپن - کانادا1395/03/1514:35توکیومترو پولیتن
25 ایران - ونزوئلا1395/03/1605:40توکیومترو پولیتن
26 کانادا - چین1395/03/1608:25توکیومترو پولیتن
27 استرالیا - لهستان1395/03/1611:10توکیومترو پولیتن
28 فرانسه - ژاپن1395/03/1614:40توکیومترو پولیتن

نتایج دوره ای

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/03/08ایران - استرالیا3 - 075 - 54
21395/03/08چین - فرانسه1 - 382 - 97
31395/03/08لهستان - کانادا3 - 2100 - 98
41395/03/08ژاپن - ونزوئلا3 - 1101 - 86
51395/03/09کانادا - ایران2 - 3109 - 112
61395/03/09ونزوئلا - استرالیا1 - 374 - 94
71395/03/09فرانسه - لهستان2 - 3108 - 106
81395/03/09ژاپن - چین0 - 365 - 75
91395/03/11استرالیا - کانادا2 - 3108 - 113
101395/03/11چین - ونزوئلا3 - 075 - 49
111395/03/11ایران - فرانسه0 - 360 - 75
121395/03/11لهستان - ژاپن3 - 075 - 61
131395/03/12ونزوئلا - کانادا0 - 365 - 77
141395/03/12فرانسه - استرالیا3 - 1110 - 107
151395/03/12چین - لهستان2 - 396 - 111
161395/03/12ژاپن - ایران1 - 392 - 96
171395/03/13کانادا - فرانسه0 - 350 - 75
181395/03/13ایران - چین3 - 2108 - 109
191395/03/13لهستان - ونزوئلا3 - 075 - 56
201395/03/13استرالیا - ژاپن3 - 079 - 69
211395/03/15چین - استرالیا1 - 394 - 96
221395/03/15ونزوئلا - فرانسه2 - 391 - 108
231395/03/15لهستان - ایران1 - 395 - 104
241395/03/15ژاپن - کانادا1 - 384 - 98
251395/03/16ایران - ونزوئلا3 - 2113 - 103
261395/03/16کانادا - چین3 - 2109 - 96
271395/03/16استرالیا - لهستان0 - 361 - 77
281395/03/16فرانسه - ژاپن0 - 364 - 75

رده بندی دوره ای

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1لهستان
617
15
1992.11
2ایران
617
15
18111.63
3فرانسه
527
15
17101.70
4کانادا
437
12
16141.14
5استرالیا
347
10
12140.85
6چین
257
9
14150.93
7ژاپن
257
6
8160.50
8ونزوئلا
077
2
6210.28

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط