PCR

25 خرداد آخرین فرصت برای اخذ میزبانی از لیگ دسته اول مردان

1400/03/16 - 13:23

باشگاه‌های فرهنگی ورزشی در صورت دارا بودن شرایط میزبانی از لیگ دسته اول مردان در سال 1400 تا تاریخ 25 خرداد فرصت دارند درخواست مکتوب خود را به کمیته رویدادهای فدراسیون ارسال کنند. ...