یوایچی ناکاگایچی، سرمربی تیم ملی والیبال ژاپن

ناکاگایچی: تیم ایران روی نقاط ضعف ژاپن متمرکز بودروش بازی ایران می‌تواند الگویی برای والیبال ژاپن باشد

1396/06/25 - 18:26

سرمربی تیم ملی والیبال ژاپن گفت: سعی کردیم حملات ایران را به روش دفاع روی تور خودشان خنثی کنیم، اما آنها روی نقاط ضعف ژاپن متمرکز بودند که این امر می‌تواند الگویی برایمان به شمار آ...