کمیته رویدادهای فدراسیون والیبال

پایان وبینار تخصصی توانمندسازی عوامل فنی رویدادها

1400/03/12 - 14:52

دومین و آخرین وبینار تخصصی آموزش جهت توانمندسازی عوامل فنی برگزاری رویدادهای والیبال برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، وبینار پایانی آموزش توانمندسازی عوامل فنی ...

برگزاری نخستین وبینار تخصصی توانمندسازی عوامل فنی رویدادها

1400/03/11 - 14:48

نخستین وبینار تخصصی آموزش جهت توانمندسازی عوامل فنی برگزاری رویدادهای والیبال برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، نخستین وبینار آموزشی توانمندسازی عوامل فنی برگزار...

سومین و آخرین وبینار توانمندسازی عوامل فنی رویدادها برگزار شد

1400/03/05 - 09:50

سومین و آخرین وبینار توانمندسازی عوامل فنی برگزاری رویدادهای والیبال در گروه دوم برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، سومین وبینار آموزشی توانمندسازی عوامل فنی برگز...

دومین وبینار توانمندسازی ناظران والیبال برگزار شد

1400/02/05 - 13:15

دومین نوبت وبینار توانمندسازی عوامل فنی برگزاری مسابقات والیبال برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، دومین وبینار آموزشی توانمندسازی عوامل فنی برگزاری مسابقات والیب...