پیمان اکبری

اکبری: هر اتفاق خوبی در قهرمانی جهان دور از دسترس نیستبرنامه‌ریزی مناسب برای تیم ملی، اهمیت زیادی در کسب نتایج دارد

1396/09/19 - 09:11

مربی تیم ملی والیبال ایران گفت: با توجه به رشد و توسعه والیبال ایران در سال های اخیر، هر اتفاق خوبی برای تیم ایران در قهرمانی مردان جهان دور از دسترس نیست. به گزارش روبط عمومی ف...