پیروزی تیم ملی ب، AVC کاپ، مربی، عظیم جزیده

جزیده: ملی پوشان ایران در سرویس و دفاع عالی کار کردند

1395/07/02 - 13:37

مربی تیم ملی ب والیبال ایران گفت: ملی پوشان برابر ژاپن در سرویس و دفاع روی تور عالی کار کردند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون، «عظیم جزیده» پس از پیروزی تیم ایران برابر ژاپن گفت: ا...