پيمان اكبري

اكبری: برای انتخاب سرمربی تيم ملی نبايد عجله كرداعلام نشدن نام گزينه‌ها تصميم درستي است

1395/10/08 - 22:43

سرمربی تيم واليبال پيكان تهران گفت: انتخاب سرمربی تيم ملی موضوع حساس و مهمی است و نياز به زمان دارد تا تصميمی سنجيده گرفته شود. به گزارش روابط عمومی فدراسيون واليبال، پروسه انتخاب...