والیببال، نشست شورای لیگ، مسابقات سال 95

23 تیرماه نخستین شورای عمومی سازمان لیگ برگزار می شود

1395/04/22 - 13:36

نخستین شورای عمومی سازمان لیگ برای مسابقات والیبال سال ۹5 فردا (چهارشنبه) 23 تیرماه برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، سازمان لیگ زمان برگزاری این نشست را ساعت ...