والیبال-هفته پنجم-مناف هاشمی

مناف هاشمی: مسئولین ورزش امیدی زیادی به کسب سهمیه والیبال دارند

1395/02/07 - 16:38

معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: همه مسئولین وزرش کشور امید زیادی به کسب سهمیه المپیک تیم ملی والیبال ایران دارند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، سید مناف هاشمی در حاشیه تمری...