والیبال-لیگ جهانی- نخستین جلسه

داورزنی: باید بهتر از قبل باشیمنخستین جلسه کمیته برگزاری لیگ جهانی در تهران برگزار شد

1395/02/11 - 14:29

رئیس فدراسیون والیبال در نخستين جلسه هماهنگي كميته برگزاري مسابقات ليگ جهاني در تهران گفت: تا کنون سه دوره تجربه میزبانی کسب کردیم و امسال در چهارمین سال باید بهتر از گذشته عمل کنی...