والیبال- عضو گیری

26 اردیبهشت، نخستین نشست عضوگیری والیبال

1395/02/19 - 10:50

نخستین نشست عضوگیری سال 95 فدراسیون والیبال روز یکشنبه 26 اردیبهشت ماه برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، والیبال ایران در مسیر حرفه ای شدن طرح عضوگیری را از سا...