والیبال- ساحلی- دعوت FIVB

دعوت فدراسیون جهانی از کسری غفوری

1395/01/24 - 17:42

فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) از کسری غفوری دبیر سازمان ساحلی فدراسیون ایران برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک دعوت کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال س...