والیبال- ساحلی - تیم ملی ب

هوشمند: برای یک ماه از تمرینات دور شدم

1395/02/08 - 11:32

بازیکن تیم ملی ب والیبال ساحلی گفت: به دلیل مصدومیت زانو به مدت یک ماه از تمرینات دور خواهم بود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، اردوی آماده سازی تیم های ملی والیبال ساحلی ...