والیبال- داورزنی - عضو شورای برون مرزی

دکتر داورزنی با حکم وزیر ورزش عضو شورای برون مرزی شد

1395/02/14 - 14:28

رئیس فدراسیون والیبال با حکم وزیر ورزش و جوانان به عنوانی یکی از اعضای شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان منصوب شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، وزیر ورزش و جوانان در ا...