والیبال - جوانان - اردوی آمادگی نخست

تست های تخصصی، محور نخستین مرحله تمرینات تیم ملی جوانان

1395/01/28 - 12:16

تست های تخصصی برای برآورد میزان آمادگی جسمانی بازیکنان از جمله محورهای تمرینی تیم ملی والیبال جوانان است. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، نخستین اردوی آماده سازی تیم والیبا...