والیبالٰ تیم ملی نوجوانان، اردوی برون مرزی تونس

شریفی: آب و هوای تونس به بحرین نزدیک است

1396/05/01 - 03:55

قدرتی زن تیم ملی والیبال نوجوانان گفت: شرایط کشور تونس از نظر آب و هوایی به بحرین نزدیک است و این موضوع برای آماده سازی ملی پوشان نقش مهمی دارد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون وا...