والیبال، کولاکوویچ، نخستین نشست سرمربی

کولاکوویچ: تیم ملی والیبال ایران، ملک شخصی کسی نیست، تیم ملت ایران استبه بازیکنی که در خدمت اهداف تیم ملی باشد و خود را وقف تیم ملی کند، احترام می گذارم

1395/12/23 - 13:56

سرمربی تیم ملی والیبال ایران با بیان اینکه احترام زیادی برای بازیکنانی که در خدمت اهداف تیم ملی باشند، قائل هستم، تاکید کرد که اگر ملی پوشان شئونات و موازین تیم ملی را رعایت کنند، ...