والیبال، کنگره جهانی، داورزنی

تشریح نشست سه روز کنگره جهانی از سوی دکتر داورزنی

1395/07/18 - 10:28

رئیس فدراسیون والیبال مباحث مطرح شده در نشست سه روزه کنگره جهانی والیبال در آرژانتین را تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، سى و پنجمين كنگره جهانى فدراسيون بين المل...