والیبال، کمیته انضباطی، صدور ارای سازمان عمران شهرداری ساری

آرای کمیته انضباطی؛ محرومیت سه جلسه ای سرمربی نماینده ساری

1395/08/11 - 11:40

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال آرای خود را درباره دیدار خاتم اردکان و سازمان عمران شهرداری ساری را صادر کرد که محرومیت سه جلسه ای سرمربی از جمله این آرا می باشد. به گزارش روابط عم...