والیبال، کمیته آموزش، جواد مهرگان

مهرگان سرپرست کمیته آموزش و پژوهش شد

1396/08/02 - 13:34

سرپرست فدراسیون والیبال در حکمی «جواد مهرگان» را به عنوان سرپرست کمیته آموزش و پژوهش منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، دکتر محمدرضا داورزنی سرپرست فدراسیون والیب...