والیبال، ورود تیم ایران به ژاپن، جام قهرمانان

تهران – کاریا؛ ۲۵ ساعت بدون توقف برای افتخارآفرینیملی پوشان به سرزمین آفتاب تابان رسیدند

1396/06/16 - 20:23

تیم ملی والیبال ایران پس از سفری ۲۵ ساعته به هتل محل اقامت خود در شهر کاریا در کشور ژاپن رسید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال ایران از ۲۱ شهریورماه در رق...