والیبال، والیبال در برف، نخستین تورنمنت در دیزین

استارت والیبال در برف ایران

1395/10/19 - 15:23

فدراسیون والیبال نخستین تورنمنت والیبال در برف را با همکاری بانک سرمایه برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، والیبال در برف رشته جدیدی است که فدراسیون جهانی وال...