والیبال، والیبال بانوان ایران، قهرمان آسیای مرکزی

برای نخستین مرتبه/ بانوان ایران در رقابت های انتخابی جهانتیم ملی والیبال بانوان ایران با اقتدار قهرمان آسیای مرکزی شد

1395/11/10 - 17:44

تیم ملی والیبال بانوان ایران با شکست مالدیو با اقتدار قهرمان رقابت های انتخابی زنان جهان در منطقه آسیای مرکزی شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، رقابت های انتخابی زنان ج...