والیبال، هفتمین دوره مسابقات والیبال ساحلی آزاد کشور

تغییر شهر میزبان مسابقات ساحلی آزاد کشور

1395/11/02 - 14:59

شهر میزبان هفتمین دوره مسابقات والیبال ساحلی آزاد کشور از «عالی شهر» به «بندر گناوه» استان بوشهر تغییر یافت. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفتمین دوره مسابقات والیبال س...