والیبال، نوجوانان دختر، گزارش تمرین

گزارشی از تمرین والیبال نوجوانان دختر در چین

1395/12/14 - 11:09

تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران آخرین تمرین خود را قبل از شروع مسابقات قهرمانی آسیا برگزار کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات نوجوانان دختر آسیا از روز یکشن...