والیبال، نوجوانان دختر، مایدا

نوجوانان دختر آسیا/چیچیچ: ساموآ سیستم مشخصی برای بازی نداشت

1395/12/20 - 09:28

سرمربی تیم ملی نوجوانان دختر ایران گفت: بازی با تیم‌هایی مانند ساموآ سخت است، چون آنها سیستم مشخصی ندارند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، تیم ملی نوجوانان دختر ایران امر...