والیبال، نوجوانان دختر، عنوان نهمی

نوجوانان دختر آسیا/کسب عنوان نهمی با شکست ساموآ

1395/12/20 - 06:30

تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به عنوان نهمی رسید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، تیم ملی نوجوانان دختر ایران در آخرین مسابقه خود در رقابت‌ه...