والیبال، نوجوانان دختر، تمرین تیم ملی

نوجوانان دختر در مسیر آماده سازی

1396/07/17 - 13:35

تمرینات تیم ملی والیبال نوجوانان دختر که از 13 مهرماه آغاز شده است، روزانه در دو نوبت صبح و عصر پیگیری می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، دوازدهمین دوره مسابقات والی...