والیبال، نوجوانان جهان؛ رده بندی نهایی

قهرمانی نوجوانان جهان؛ رتبه بندی نهایی

1396/06/06 - 01:47

پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی رده سنی نوجوانان جهان با قهرمانی ایران به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوان...