والیبال، نوجوانان جهان، لهستان

والیبال نوجوانان جهان؛ تلاش مدافع عنوان قهرمانی برای رتبه هفدهم

1396/05/31 - 20:31

تیم ملی والیبال نوجوانان لهستان که عنوان قهرمانی سال 2015 جهان را در پرونده کاری خود دارد، با کسب رتبه پنجم دور مقدماتی، از روز پنج شنبه برای کسب رتبه هفدهم جهان در سال 2017 تلاش خ...