والیبال، نوجوانان جهان، قضاوت فیروزی

قهرمانی نوجوانان جهان؛ نخستین قضاوت فیروزی

1396/05/28 - 03:56

«ابراهیم فیروزی» داور بین المللی والیبال ایران نخستین قضاوت خود را در مسابقات قهرمانی نوجوانان پسر زیر 19 سال جهان انجام داد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، نخستین روز م...