والیبال، نوجوانان جهان، حضرت پور

حضرت‌پور: اولویت نخست شکست چین است

1396/05/30 - 09:11

لیبروی تیم ملی والیبال نوجوانان گفت: در حال حاضر به شکست چین فکر می‌کنیم تا پله به پله به مراحل بعدی صعود کنیم. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، محمدرضا حضرت‌پور در آستانه...