والیبال، مهلت به شهرداری ارومیه

مهلت 10 روزه به باشگاه شهرداری ارومیه

1395/11/11 - 17:49

فدراسیون والیبال به باشگاه شهرداری ارومیه مهلت 10 روزه داد تا تمهیدات لازم برای وصول مطالبات و بدهی سنواتی و جاری خود را مهیا کند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، در مکات...