والیبال، مناسبت ها ، اربعین

دل ما در پی آن کاروان است

1396/08/17 - 18:36

دل ما در پی آن کاروان است که از کرب و بلا، با غم روان است چه زنجیری به دست و بازوان است که گریان دیده روح الامین است به یاد کربلا دل ها غمین است دلا خون گریه کن چون اربعین است...