والیبال، مناسبت ها، میلاد حضرت محمد

آسمانِ عاشقى شد پر ستاره زین دو گل

1396/09/14 - 18:20

صلوات انبیا به جلوۀ جمال تو همه عالم متوسل به تو و به ذات تو تو اولین نور سرمدی تو احمدی تو محمدی خواجۀ عالم خوش آمدی، رسول اکرم خوش آمدی هفدهم ربیع الاول سالروز ولادت حضرت م...