والیبال، مناسبت ها، میلاد امام رضا (ع)

حاجیان مكه روند و فقرا سوی تو آیند

1396/05/12 - 20:00

حاجیان مكه روند و فقرا سوی تو آیند، جان به قربان رضا كه تو حج فقرایی/ یا ضامن آهو!  دل‌های بی پناهمان را که چون آبگینه‌های شکسته در پهنای گیتی سرگردانند، در پای ضریح مقدست آشیان...