والیبال، مناسبت ها، مبعث حضرت محمد

از حراء آیات رحمان و رحیم آمد پدید

1397/01/24 - 20:38

از حراء آیات رحمان و رحیم آمد پدید با نخستین حرف، قرآن کریم آمد پدید صوت اقراء باسم ربک میرسد بر گوش جان یا که از غار حراء خلق عظیم آمد پدید عید مبعث بر شما مبارک باد بر محمد ...