والیبال، مناسبت ها، ماه محرم

خیمه ماه محرم زده شد بر دل ما

1396/06/30 - 18:49

خیمه ماه محرم زده شد بر دل ما باز نام تو شده زینت هر محفل ما جز غم عشق تو ما را نبود سودایی عشق سوزان تو آغشته به آب و گل ما فرارسیدن ماه محرم و ایام عزاداری سرور و سال...