والیبال، مناسبت ها، عید قربان

خداوندا من از نسل خلیلم / به قربانگاه می آرم «منم» را

1396/06/09 - 20:40

نشانم ده صراط روشنم را / خودم را، باورم را، بودنم را خداوندا من از نسل خلیلم / به قربانگاه می آرم «منم» را قربان، عید سر سپردگی و بندگی بر تمامی مسلمانان جهان و ایران به ویژه...