والیبال، مناسبت ها، عید فطر

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت/ صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

1396/04/04 - 21:16

حلول ماه عید و شادی مسلمین است پایان ماه روزه، برای صائمین است نشاط و افتخار و شادی و سربلندی از محک الهی برای مؤمنین است حلول ماه شوال و عید سعید فطر به تمامی مسلمان جهان و ای...