والیبال، مناسبت ها، شهادت امام صادق

اساتيد جهان بايد به سوگ علم بنشينند

1396/04/28 - 20:40

بنال اي دل که در ناي زمان، فرياد را کشتند بهترین آموزگار مکتب ارشاد را کشتند اساتيد جهان بايد به سوگ علم بنشينند که در دانشگه هستي، بزرگ استاد را کشتند سالروز شهادت امام جعفر...