والیبال، مناسبت ها، شهادت امام حسن عسگری

شد امام عسگری مسموم زهر دشمنان/ دیده گریان شد ز داغش حضرت صاحب زمان

1396/09/05 - 18:02

شد امام عسگری مسموم زهر دشمنان دیده گریان شد ز داغش حضرت صاحب زمان در ره یاری دین جان عزیزش شد به لب آنکه از حقّ شد وصیّ خاتم پیغمبران خدایا به حق یازدهمین امام مظلوم شیعیان ...