والیبال، معروف، کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی

سعید معروف ثبت نام کرد

1396/07/26 - 16:57

سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران برای انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک ثبت نام کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته مل...