والیبال، محمد جمشیدی، تسلیت

تسلیت به محمد جمشیدی

1396/07/10 - 15:39

با نهایت تاسف و تاثر با خبر شدیم محمد جمشیدی داور ساحلی کشور در داغ از دست دادن پدر به سوگ نشست. به همين مناسبت فدراسیون والیبال در پيامی مصيبت وارده را به ایشان و خانواده وی تس...