والیبال، مجمع انتخاباتی، صلاحیت یک نامزد دیگر تایید شد

مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال؛ صلاحیت یک نامزد دیگر تایید شد

1396/10/06 - 08:28

وزارت ورزش و جوانان صلاحیت یک نامزد دیگر تصدی ریاست فدراسیون والیبال را تایید کرد تا پنج نفر برای تصدی این پست با یکدیگر رقابت کنند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، ثبت ن...